Omów zapisy międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych został ogłoszony razem z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych – traktat uchwalony w wyniku konferencji ONZ w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych powtórzył i dopracowywał prawa zawarte w. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.Omów zapisy Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.Ostatni zapis jest uchylany wyłącznie w czasie wojny. Standardowo, w sytuacji naruszenia postanowień wobec obywateli Państw, w których ratyfikowano.